Въпрос 116: Също така, пише че документите се прилагат в т.6 „Прикачени електронно подписани документи“ от Формуляра за кандидатстване, но това поле е заключено и не може да се прикачи никакъв документ.

Отговор:

Подробна информация относно :

 Изготвяне и изпращане на писмо от Оценителната комисия  може да намерите в т.7 от ръководство за потребители в ИСУН  2020 на интернет адрес :

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Default/Manual
Страницата е редактирана последно на: 09.09.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: