Въпрос: 1-1 „Фаза 1 „Управление на проекта“, протича паралелно с всички останали фази през целия проект (18) месеца. Означава ли това, че трябва да се планират 373 човеко дни (работните дни за 18 месеца) или се планират само часовете (дните) в които се извършват срещи за контрол и мониторинг на изпълнението.“ с вх. № 46-00-244-10/08.09.2020 г.:

Отговор:

Възможно е управлението на проекта да продължава през целия период на изпълнение, както е във Вашия случай.

Съгласно чл.18, ал.3 на ПУСНИФ 2020 г. всяка фаза се състои от съвкупност от задачи, броят на които се определя от кандидата.

Начина по който ще се изпълняват отделните фази, задачи и дейности по проекта е решение на самия кандидат.

За участника/ците/ в проекта, който /които/ ще изпълняват  управлението на проекта, въз основа на  планираната им заетост от кандидата по фази, задачи и дейности в рамките на продължителността на проекта, /в този случай 18 месеца/, следва да планирате разходи за основен персонал по отделни позиции с посочени в бюджета на проекта имена, длъжности, брой работни дни и дневни ставки, съгласно чл.31, ал.4 и при спазване изискването на чл.31, ал.8 на ПУСНИФ 2020 г. – договорената ставка по бюджет се отнася за 8-часова заетост на персонала.
Страницата е редактирана последно на: 10.09.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube