Въпрос 117: „Полето в т.6 „Прикачени електронно подписани документи“ в Коригирания формуляр е Заключено и не позволя никаква редакция, нито въвеждане на нови документи“

Отговор:

Съгласно уточнение във Въпроси/Отговори и ръководство за използване на ИСУН 2020 , прикачете изискуемите документи в отговор към зададеният въпрос

 
Страницата е редактирана последно на: 14.09.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: