Въпрос 1-19 „ Дружеството желае да инвестира в следния проект: Производство на “миещи ръкавици” чрез преобразуване на материал, подобен на текстила, изработен от вискозни полиестерни и от полипропиленови влакна. Финансирането, по-конкретно, е необходимо за закупуване на съответното оборудване /машина/, която да изработва до готови продукти, като напоява и опакова споменатите ръкавици, а не както досега дружеството е процедирало с производството на тези продукти – чрез внос на сухи ръкавици, които да трябва да бъдат напоявани и опаковани в отделни етапи. Цялото производство ще се извършва на територията на Република България, складът се намира в Република Холандия, а самите готови продукти ще се разпространяват на територията на цяла Европа. Въпросът ми е насочен към това, дали Единадесетата конкурсна сесия на Националния иновационен фонд е подходяща опция за нас да кандидатстваме за финансиране с цел закупуване на гореописаното оборудване.“

Отговор:

Съгласно Правилника за оценка на проектните предложения по схема „Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“ в Раздел В: Допустимост на проектните дейностите и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти , т. 1. Дейностите по проекта не включват цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга.

В случая Вашият проект има за цел производство на определен продукт за реализация на пазара, за който е необходимо закупуване на определено оборудване. Етапът на развитие на Вашия проект погледнато през Правилника за оценка на проектните предложения включва дейностите по проекта отнасящи се за цялостно развитие, стигащо до готов пазарен продукт или услуга. Което противоречи на нормата за допустимост в Раздел В: т. 1. От горното следва че Вашия проект е недопустим за финансиране от НИФ.

От зададения от Ваш въпрос, проекта, който ще развивате няма допирни точки и с целите, които се преследват от 11 сесия на Националния иновационен Фонд, а именно:

Основната цел на Националния иновационен Фонда е: Насърчаване на научноизследователската и развойната дейност за повишаване конкурентоспособността на предприятията.

Пряката цел на Фонда е: Да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти, инициирани и реализирани в предприятията, с цел разработване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси.
Страницата е редактирана последно на: 14.09.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube