Одобрени предприятия за участие в Международно специализирано изложение за информационни и комуникационни технологии GITEX 2020


Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и в чужбина”, по който ИАНМСП е институционален бенефициент и утвърдена Индикативна програма за периода 28.06.2019-28.06.2021г., ИАНМСП организира национално участие в Международно специализирано изложение за информационни и комуникационни технологии GITEX 2020, 06-10.12.2020 г., гр. Дубай, Обединени Арабски Емирства.

Участие на българския щанд ще вземат следните МСП:

1 ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ ООД
2 КЛЪСТЕР ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ ООД
3 МИКРОИНВЕСТ ООД
4 НОТОЛИТИКС ООД
5 СКОРТЕЛ ООД
6 СМАРТ ТЕХ СИСТЕМС ЕООД

Страницата е редактирана последно на: 03.02.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube