Съорганизираната от ИАНМСП българо-румънска клъстерна конференция, посветена на биоикономиката, събра над 150 представители на публичния и частния сектор на Европа

Организираната от ИАНМСП и с националните клъстерни асоциации на България и Румъния и с подкрепата на Европейския клъстерен алианс двудневна българо-румънска клъстерна конференция „Биоикономиката като двигател за екологичен чист, устойчив и приобщаващ растеж. Клъстерите и тяхната роля на ключови играчи в процеса“ обедини на живо и онлайн близо 150 представители на публичния и частния сектор на България, Румъния и страни от цяла Европа.
 
Хибридното събитие се проведе както онлайн, така и в хотел „Астор Гардънс“, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, гр. Варна, като постави във фокуса си възможностите за развитие и осъществяване на нови контакти и партньорства между клъстерните организации от двете страни. Международната конференция е част от поредицата събития в рамките на „зелената седмица“ на Европейската комисия, посветена на темата за биоикономиката като двигател за зелен, устойчив и приобщаващ растеж.
 
В първия ден на събитието Ула Енгелман, ръководител отдел „Напреднали технологии, клъстери и социална икономика“ към Европейската комисия представи в презентация Европейската клъстерна стратегия за растеж, а специално за събитието от Испания пристигна г-н Антонио Ново – председател на Европейския клъстерен алианс, който разказа повече за работата на Алианса срещу пандемията COVID-19.
 
Сред международните лектори се включиха още Нело Емеренсия, мениджър проекти към Съвместната инициатива за биологични индустрии – публично-частно партньорство между Европейския съюз и Консорциума за биологични индустрии, Блага Валентинова Попова, от GD GROW – главна дирекция на ЕК, отговаряща за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, както и Феликс Арион, клъстер АгроТрансилвания, и Зорица Киресиева, Екологичен институт.
 
В три специални сесии гостите на събитието участваха в дискусии по темите „България – Национална оценка на потенциала за биоресурси и проект на план за действие“, „Изграждане на регионална стратегия за биоикономика чрез сближаване на селските райони“ и „Към по-екологичен Дунавски регион – подходи в международните проекти“.
 
В рамките на събитието арх. Любомир Станиславов от Българска работодателска асоциация Иновативни технологии представи и проектът Дунавската международна програма „Екосистеми за насърчаване на сътрудничеството в селските и градските райони в Дунавския регион чрез управление на кръговата биоикономика“ – GoDanuBio, в който ИАНМСП е партньор в широк консорциум от публични и частни организации от 10 държави от Дунавския макрорегион.
 
Вторият ден на събитието бе отделен за В2В срещи между компании от България и Румъния, които успяха да обменят контакти с цел бъдещи партньорства в сферата на биоикономиката от двете страни.
 
„От съществено значение в момента е да насърчим всеки сектор на икономиката, защото сме изправени в безпрецедентната ситуация на пандемията COVID-19, която рефлектира върху всеки аспект на нашия живот. Сигурен съм, че подобен формат събития ще спомогнат значително за преодоляването на икономическите последствия от извънредното положение, защото повдигат най-важния въпрос в условията на всяка криза, а именно – този за развитието.По време на двудневната конференция бяха обменени наистина ценни опит и знания и съм сигурен, че е само въпрос на време на видим ефекта от последните два дни. Не на последно място искам да благодаря на колегите от Румъния, благодарение на които успяхме още повече да сближим бизнеса от двете страни“, коментира изпълнителния директор на ИАНМСП Бойко Таков.
 
 „Събитието обедини наистина много експерти в областта на биоикономиката, но най-важна бе синергията, която се създаде – конференцията спомогна за осъществяването на контакт както между компании, така и на клъстерно ниво, като участниците обменяха своите знания и опит и изразяваха своето желание за съвместна работа. Реализирането на събитието бе предизвикателство предвид пандемията COVID-19 и сме изключително радостни, че форматът му успя да сближи две съседни държави – България и Румъния. Използвахме редица иновативни платформи за комуникация, така че да вземат участие заинтересовани страни от цял свят и може да се каже, че сме пионери в организирането на подобен тип събития в тези условия“, коментира Теодора Жилкова от клъстер „Веритас“, основен организатор на българо-румънската конференция.
Събитието се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.Страницата е редактирана последно на: 02.10.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube