G2B: Държавата в подкрепа на бизнеса представи финансовите възможности за подкрепа на МСП в условията на COVID-19

МСП Съветник – съвместна инициатива на ИАНМСП и Фонд на фондовете ще дава информация и консултира за възможностите за финансиране и подкрепа на бизнеса

 

Близо 400 зрители се включиха в събитието, организирано от Министерство на икономиката и ИАНМСП G2B: Държавата в подкрепа на бизнеса

 

„До края на месец октомври ще стартират четири нови процедури за безвъзмездна финансова помощ в размер на 200 млн. лв. в подкрепа на българските фирми по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ /ОПИК/.”

Това заяви заместник-министърът на икономиката Яна Топалова, която откри онлайн събитието „Government2Business: Държавата в подкрепа на бизнеса“, организирано от Министерство на икономиката и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Заместник-министър Топалова подчерта, че до края на месец октомври ще стартира процедура по ОПИК в подкрепа на т.нар. „големите-малки“ компании с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 с бюджет  78 млн.лв. , както и процедура за „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“ с бюджет също от 78 млн. лв.

„Подписахме вече и договорите с министерствата на транспорта и на туризма, които ще са директни бенефициенти за предоставяне на безвъзмездната финансова помощ по ОПИК. Договорите са за процедури за подкрепа на малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози с бюджет от 30 млн.лв. и процедура за подкрепа на туроператори и туристически агенти с бюджет от 10 млн.лв“, допълни тя.

Не живо и изцяло онлайн събитието представи финансовите мерки в подкрепа на МСП от страна на ИАНМСП, Българската банка за развитие, ОПИК, Фонд на фондовете, Българската агенция за експортно застраховане и Българската фондова борса пред близо 400 представители на бизнеса, предприемачеството, медии и граждани.

 

 

Изпълнителният директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков заяви, че Агенцията традиционно подкрепя българските предприятия чрез Национален иновационен фонд, а в момента екипът работи и по Ваучерната схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП, като само в рамките на месец от кандидатстването на фирмите екипът на ИАНМСП успя да раздаде и първите ваучери на бенефициентите.

Той допълни, че в момента тече и процедурата по кандидатстване в пилотното издание на експортната програма на Експортен хъб България, която ще подпомогне 15 български компании да стъпят на международните пазари, наред с изпълняваните програми за интернационализация от страна на ИАНМСП, свързани с организирането на националното участие на мащабни търговски изложения по света, търговски мисии, двустранни бизнес форуми и други.

Финансови механизми и не само

 

Изпълнителният директор на ИАНМСП подчерта, че са налични редица финансови инструменти от страна на държавата в подкрепа на бизнеса в настоящите икономически условия, но съществен елемент в тяхното реализиране е информирането на частния сектор навременно и качествено за техните процедури по кандидатстване и изпълнение.

Г-н Таков информира, че Агенцията стартира активна работа по посока консултиране на бизнеса, като обяви и старта на съвместния проект между Агенцията и Фонд на фондовете – МСП съветник – интерактивна платформа, която дава подробна информация за възможностите за финансова подкрепа на предприятията от страна на редица институции.

Той допълни, че приложението, налично на сайта на Агенцията, а съвсем скоро и на сайта на Фонда на фондовете, ще дава възможност и за консултации от експертите на инициативата, като компаниите предварително ще попълват анкета, която ясно да определи нуждите им.

 

 

В рамките събитието бе подписан и Меморандум за разбирателство между Агенцията и Фонда, като на сцената изпълнителният директор и член на УС г-н Владимир Данаилов заяви, че сътрудничеството между двете структури предстои да се разрасне в името на подкрепата към частния сектор от страна на държавата.

 

Презентации

 

Събитието представи подробни презентации от страна участниците, като  г-жа Илияна Илиева – главен директор и ръководител на Управляващия орган на ОПИК, информира зрителите за възможностите за финансиране от страна на програмата, оперираща с европейски средства.

От своя страна г-н Панайот Филипов – изпълнителен директор и член на УС на Българска банка за развитие, запозна зрителите с програмите на институцията – Национален гаранционен фонд, Микрофинансираща институция ДЖОБС, ББР Лизинг, ББР Факторинг, Фонд за капиталови инвестиции, както и финансовата подкрепа за пострадалите от COVID-19 – Програма за безлихвени заеми за физически лица и Антикризисната програма в подкрепа на бизнеса.

От страна на Фонд на фондовете г-н Данаилов представи дейността на фонда, като подчерта, че финансовите инструменти са в основата на създаването на една устойчива икономика, тъй като те дават „не риба, а въдица на бизнеса, за да бъде жизнеспособен на пазарите, на които оперира“. В рамките на изказването си той представи програмите на Фонда и възможностите за консултация от страна на институцията.

Г-н Момчил Ройнев, изпълнителен директор на Българската агенция за експортно застраховане презентира възможностите за застрахователните решения и  възможности за финансиране на бизнеса от страна на Агенцията, а доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на Българска фондова борса даде подробна информация за Пазарът за растеж на МСП BEAM, който осигурява на малкия и среден бизнес възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар, като в същото време им предостави сходни предимства на тези на публичните компании.

 

Пълен запис на събитието е наличен в YouTube канала на ИАНМСП, а скоро ще бъде наличен и на официалния сайт на Агенцията www.sme.government.bg.

 
Страницата е редактирана последно на: 06.10.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube