G2B: Държавата в подкрепа на бизнеса

 

Министерство на икономиката на Република България и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организират онлайн форум, посветен на финансовите миханизми в подкрепа на бизнеса, поставен в условията на COVID-19, G2B: Държавата в подкрепа на бизнеса.

Форумът бе открит от зам.-министърът на икономиката г-жа Яна Топалова и от изпълнителния директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков.

Събитието представи подробни презентации от страна участниците:

Г-жа Илияна Илиева – главен директор и ръководител на Управляващия орган на ОПИК

Г-н Панайот Филипов – изпълнителен директор и член на УС на Българска банка за развитие

Г-н Владимир Данаилов – изпълнителен директор и член на УС на Фонд на фондовете

Г-н Момчил Ройнев – изпълнителен директор на Българската агенция за експортно застраховане

Доц. д-р Маню Моравенов – изпълнителен директор на Българска фондова борса

 
 Страницата е редактирана последно на: 22.11.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube