Международен професионален форум и изложение “!00+ Forum Russia” в сферата на строителството, които ще се проведат в периода 20-22.10.2020г. в Екатеринбург, РФ

Название на проявата: 100+ Forum Russia
Описание: Изложението и форумът са посветени на проектирането, изграждането, финансирането и експлоатацията на конструкции за всякакви цели.

Заинтересованите фирми могат да попълнят директно формуляр за участие на електронния сайт: https://forum-100.ru/

Място на провеждане: Международен изложбен център,

гр. Екатеринбург, Русия

 

Период на провеждане: 20-22.10.2020г
За допълнителна информация Цветан Бояджиев

СТИВ – Екатеринбург

Тел.: +7 982 666 81 03

e-mail: c.boiadjiev@mi.government.bg
Страницата е редактирана последно на: 16.10.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: