„Осигуряване на външна експертна помощ за извършване на мониторинг и верификация на разходи по ваучерна схема по проект № BG16RFOP002-2.015-0002-C01“ – Прекратена

№ на поръчката в РОП 00940-2020-0001

Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

Обявление

Документация

Техническа спецификация

Методика

Образци

Проект на договор

Решение за одобряване

Обявление за изменение

Решение за прекратяване по чл. 22 ал. 1 от ЗОП
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube