Европейско бюро подпомага МСП при бизнес операции с Иран

Всички фирми от ЕС, които имат бизнес отношения с компании от Иран, могат да се възползват от услугите на Бюрото за помощ за извършване на надлежна проверка относно съответствието със санкциите на ЕС по отношение на Иран (Due Diligence Hielpdesk on EU Sanctions). Инициативата има за цел да подпомогне предприятията, които желаят да оперират на иранския пазар, да го направят законно, в съответствие с правото на ЕС и в рамките на Съвместния всеобхватен план за действие.

Предоставената помощ за проверка на съответствието със санкциите на ЕС на конкретни бизнес проекти е безплатна. Така се улесняват МСП от ЕС за реализиране на законни възможности за стопанска дейност, а европейските банки – при финансирането на законни бизнес дейности в Иран.

Помощта е достъпна на уебсайта https://sanctions-helpdesk.eu/. Чрез „Инструмент за анализ на надлежната проверка” се дава възможност МСП да получат достъп до проверка от ниво 1, в която се анализират документите, предоставени от конкретни ирански бизнес партньори. След проверката Бюрото информира МСП дали бизнес дейностите с предложените от тях ирански бизнес партньори са законни или незаконни по отношение на санкциите на ЕС. При необходимост от допълнителна проверка, МСП ще бъдат отнесени към надлежна проверка от ниво 2 или 3.
Страницата е редактирана последно на: 20.10.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: