Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 11-та сесия на НИФ 2020 г. – коригиран

Списък на проектните предложения, отхвърлени на етап административно съответствие и допустимост по 11-та сесия на НИФ 2020 г. – коригиран
Страницата е редактирана последно на: 19.11.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: