ИАНМСП откри Месомания, Светът на млякото, Булпек, Интерфуд и Дринк и Салон на виното 2020

 

При стриктно спазване на всички наложени от здравните власти мерки днес – 4 ноември 2020 г., в рамките на 4 дни Интер Експо Център отваря вратите си за провеждане на Международните хранителни изложения –  МЕСОМАНИЯ, СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО, БУЛПЕК, ИНТЕРФУД & ДРИНК И САЛОН НА ВИНОТО, които  ще се проведат съобразно т. 12 от заповедта на Министерство на здравеопазването за противоепидемичните мерки, която е в сила от 29.10.2020 г.

Събитието бе открито от г-жа Марияна Николова, зам.- министър-председател и министър на туризма, както и от изпълнителния директор на ИАНМСП – институцията, която със заповед на Министъра на икономиката е определена за контролираща страна с цел обезпечаване на изискванията за спазване на всички наложени от здравните власти мерки.

В официалното откриване се включиха още г-жа Мариана Кукушева, председател на Управителния съвет на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите (НБСХС), г-н Радосвет Радев, председател на Българска стопанска камара (БСК) и проф. Пламен Моллов, ректор на Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив.

В приветственото си слово г-н Таков заяви, че с правилното спазване на всички противоепидемични мерки, търговските изложения могат да съдействат за преодоляването на икономическите последствия от пандемията, като същевременно спомогнат за намирането на нови пазари и бизнес партньори за родните предприятия.

Стартиралите днес изложения са най-големите за бранша, доказали в годините ефективност, като в тазгодишното издание участие вземат над 160 български компании, част от които ще покажат съвсем нови опаковски, разфасовки и нововъдедения, съобразени с настоящата икономическа обстановка.

За успешното провеждане организаторите на изложенията за хранително-вкусовия бранш гарантират създаване на стриктна организация за спазване на физическа дистанция от 1.5 м. и задължително използване на защитна маска за лице от участниците, работещите и посетителите, както и организиране на еднопосочно движение.

Наред с мерките, предприети след указанията на здравните власти, организаторите са разработили и вътрешни „Правила и мерки“.  Създадено е интелигентно управление на вентилационните системи в залите. Осигурено е пълно разделяне на потоците за входящ и изходящ въздушен поток.

За да се избегне възможността за струпване и опашки на входовете на Интер Експо Център и гарантиране на гладкото придвижване на посетителите, е внедрено „умно въвеждане“ на входа на залите, което да контролира човекопотока. Създадена е система на Crowd management. Тя осъществява входно-изходния режим – чрез обозначаване на всички входове и изходи и указване на посока за движение на посетителите, както и чрез използването на технологиите за мениджмънт на достъп. Тъй като бизнес-форумите имат за цел създаването на бизнес контакти чрез бизнес комуникацията, организаторите могат да контролират отстоянието между присъстващите. При проектирането на площоразпределението е увеличен размерът на пътеките между щандовете за осигуряване на необходимата безопасна и комфортна дистанция.

Допълнителна мярка е и строгият контрол при почистването и достъпността до дезинфекциращи средства.
Страницата е редактирана последно на: 04.11.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: