2020_00940-004 Поръчка с предмет : „Доставка на мултифункционални устройства, принтери и скенери за нуждите на ИАНМСП“

Покана

Приложение № 1 Техническа спецификация

Приложение № 2 – Образец на Техническо предложение

Приложение № 3- Ценово предложение

Приложение № 4 Проект на договор

Приложение № 5 – Образец на Декларация ал.54, а. 1, т.7 ЗОП

Протокол 1

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол 2

Доклад на комисията

Решение за избор на изпълнител

Договор с приложения

Обявление за възложена поръчка

Обявление за приключване на договор
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube