Конкурс по чл. 10 , 10а от ЗДСл, във връзка с чл.4, и чл.13 от НПКПМДСЛ За длъжност Старши експерт в Главна д-ия РМСП, отдел ФМП

Конкурс по чл. 10 , 10а от ЗДСл, във връзка с чл.4, и чл.13 от НПКПМДСЛ За длъжност Старши експерт в Главна д-ия РМСП, отдел ФМП

Списък на доспуснати и недопуснати кандидати до конкурсна процедура за длъжността старши експерт в главна д-я РМСП, отдел ФМП

Дати за провеждане на конкурсна процедура за длъжността старши експерт в главна д-я РМСП, отдел ФМП

Списък на допуснатите до интервю кандидати от първи етап на изпит, за длъжността старши експерт в отдел ФМП, главна дирекция РМСП

Формуляр за окончателни резултати
Страницата е редактирана последно на: 08.02.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: