Конкурс по чл. 10 , 10а от ЗДСл, чл.13 от НПКПМДСЛ За длъжност Главен експерт в Главна д-ия РМСП, отдел ФМП

Конкурс по чл. 10 , 10а от ЗДСл, чл.13 от НПКПМДСЛ За длъжност Главен експерт в Главна д-ия РМСП, отдел ФМП

Списък на допуснати и недопуснати кандидати до процедура за длъжност главен експерт в главна д-я РМСП, отдел ФМП

Дати за провеждане на конкурсна процедура за длъжността главен експерт в главна д-я РМСП, отдел ФМП

Списък на допуснатите до интервю кандидати от първи етап на изпит, за длъжността главен експерт в отдел ФМП, в главна дирекция РМСП

Формуляр за окончачтелни резултати
Страницата е редактирана последно на: 08.02.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: