ИАНМСП и Съветът за външнотърговски отношения на Турция организираха онлайн бизнес форум, който представи бизнес климата и възможностите за инвестиции в България и Турция

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Съветът на външнотърговски отношения на Турция (DEIK) организираха българо-турски онлайн бизнес форум с двустранни срещи с участието на над 150 предприятия от двете страни.
 
Събитието под надслов „Бизнес и инвестиционни възможности“ бе открито от зам.-министъра на икономиката на България г-жа Яна Топалова, зам.-министъра на търговията на Турция г-жа Юлмаз Батур, г-н Зеки Сарибекир, председател на DEIK, и от г-н Найл Олпак, президент на DEIK.
 
В приветственото си слово г-жа Топалова заяви, че Турция е важен външноикономически партньор на България, като страната влиза в топ 10 на страните с най-голям дял на преки инвестиции у нас, които за 2020 г. възлизат на 20 милиона евро. Тя информира, че стокообменът между двете страни в периода януари-септември 2020 г. е в размер 3,175 млрд. евро, което бележи спад 11% в сравнение със същия период на предходната година. Зам.-министърът на икономиката бе категорична, че въпреки кризата, породена от пандемията КОВИД-19 България остава стабилна финансово и макроикономически.
 
От своя страна зам.-министърът на търговията на Турция г-жа Батур заяви, че България е стратегически важен партньор на Турция – от една страна заради членството на страната ни в Европейския съюз, а от друга – като съсед. Тя допълни, че търговските отношения между двете страни трябва да продължават да се развиват, защото има позитивна основа за това, а онлайн събития като „България-Турция: Бизнес и инвестиционни възможности“ са от голямо значение като среда за нетуъркинг в настоящия труден период.
 
Изпълнителният директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков заяви, че настоящото онлайн събитие е израз на желанието на Агенцията да продължи да подкрепя българските МСП по посока на тяхната интернационализация, въпреки невъзможността от провеждане на физически нетуъркинг мероприятия.
 
В рамките на своето изказване той представи и проектът на ИАНМСП за картографиране на 14 български индустрии BG Industry Map – инструмент в помощ на предприятията, търсещи нови бизнес партньори, както и на инвеститорите, които искат да намерят подходящ район за установяване на бизнес.
 
След официалната част събитието продължи с презентация от страна на представители на Президенството на Република Турция, които разказаха за бизнес климата в страната, както и за възможностите за установяване на бизнес от страна на български предприятия на територията на страната.
 
От българска страна с презентации се включиха Българската агенция за инвестиции в лицето на изпълнителния директор г-жа Десислава Трифонова и г-жа Ирина Кирова, главен секретар, които представиха инвестиционния климат в страната ни.
 
Участие в панела за презентации взе и г-жа Вeсела Масева от Национална компания „Индустриални зони“, която разказа повече за зоните с държавно участие, в които турските инвеститори биха могли да установят бизнес.
 
След презентационния панел събитието продължи с В2В срещи между българските и турските предприятия от секторите автомобилна индустрия, електроника и електотехника, механика, машини и мехатроника, ИКТ и химическа промишленост.Страницата е редактирана последно на: 25.11.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: