УС на Националния иновационен фонд взе решение за класиране на проектите по единадесета сесия, 2020 година

Управителният съвет на Националния иновационен фонд на свое заседание одобри протокола на Секретариата на НИФ, с който се класират проектите подадени по 11-та конкурсна сесия на НИФ.

След одобряване на протокола от Управителния съвет, изпълнителния директор на ИАНМСП издаде Решение за класиране на проектните предложения

Резултати от проведената единадесета конкурсна сесия на НИФ
Страницата е редактирана последно на: 27.11.2020Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: