24.10.2011 Прессъобщение


П Р Е С С Ъ О Б Щ Е Н И Е

24 октомври 2011 г.

 


От 26 до 29 октомври 2011 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) ще участва с информационен щанд в Международни специализирани изложби SIHRE и Светът на мебелите, организирани от Агенция „Булгарреклама”. Място на провеждане на промоционалната проява: Интер Експо Център (София, бул. Цариградско шосе № 147). Щандът на ИАНМСП може да бъде посетен в зала № 4, щанд № D6.

Посетители и изложители на SIHRE и Светът на мебелите ще имат възможност на място да получат актуална информация за предоставяните от ИАНМСП възможности за финансиране на малкия и среден бизнес.

На 27 октомври 2011 г. (четвъртък) от 14:00 до 15:00 ч., в зала 2 в Интер Експо Център, в рамките на специализираните изложби, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия ще проведе семинар на тема: „ИАНМСП в помощ на бизнеса”.

Участниците в семинара ще получат информация за отворените процедури за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 и 2 на Оперативна програма Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.”, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет.

На въпросите ще отговорят експерти на ИАНМСП, които ще запознаят участниците с условията за участие в международни панаири и изложби, търговски мисии и бизнес делегации, финансирани по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОП „Конкурентоспособност”, Приоритетна ос 4 „Укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика”.

Вход за семинара – с покани.

За допълнителна информация:

Лана Мумджиева

старши експерт Връзки с обществеността

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

тел.: 02/932 92 68

E-mail: l.mumdzhieva@sme.government.bg

Страницата е редактирана последно на: 24.10.2011
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube