Европейско проучване: МСП и природата

EU Business@Biodiversity Platform, the Capitals Coalition, We Value Nature и Enterprise Europe Network работят по проучване за МСП и природата. Целта е да се  изследва как МСП разглеждат връзките си с природата, от какъв тип подкрепа се нуждаят, за да интегрират природата в своите решения и как тази подкрепа трябва да бъде предоставена.

Основната цел на платформата EU Business@Biodiversity е да насърчава интегрирането на проблемите, свързани с биологичното разнообразие, в процесите на вземане на решения на нарастващ брой бизнеси в цяла Европа. Докато повечето големи предприятия разполагат с необходимите ресурси за действие, за МСП остават много предизвикателства. Едно от средствата за отговор на тези предизвикателства е провеждане на анкета сред МСП.

Повече информация за целта на проучването и работната програма може да се намери на следния интернет адрес:

https://ec.europa.eu/environment/biodiversity/business/news/news-249_en.htm

Фирмите, които проявяват интерес от участие в анкетата, могат да следват следния линк: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Nature_SMEs_Survey.
Страницата е редактирана последно на: 02.12.2020

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: