ИАНМСП ще работи за осведомеността на родните МСП в областта на кръговата икономика чрез обучения и онлайн семинари

 

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в лицето на изпълнителния директор г-н Бойко Таков взе участие в Innovation Day – събитие, посветено на кръговата икономика и иновациите, организирано от Cleantech Bulgaria.

В рамките на събитието той представи проектът GoDanuBio, в който Агенцията си партнира с широк консорциум от публични и частни организации от 10 държави от Дунавския макрорегион, сред които Австрия, България, Чехия, Германия, Хърватска, Унгария, Румъния, Словения, Словакия и Сърбия, който цели да спомогне за трансформацията на Дунавските макрорегиони чрез кръговата икономика и да повиши привлекателността на селските райони с цел тяхното съживяване, създавайки условия за просперитет на младите специалисти.

Той допълни, че в настоящите условия на невъзможност да бъдат организирани важни събития от календара на Агенцията, институцията може да съдейства чрез обучения и предоставяне на информация относно кръговата икономика и внедряване на иновации , за да се повиши осведомеността на предприятията по темата.

„Като пълноправен член на Международната мрежа за МСП и Асоциацията на Европейските организации за насърчаване на търговията ще обменяме информация с колеги от цял сват по темата, за да можем да имплементираме добрите практики от другите държави“, каза още г-н Таков.

В своето изказване той информира още, че Агенцията традиционно подкрепя развитието на иновации в българската икономика чрез Национален иновационен фонд, който през настоящата си 11-та сесия ще подкрепи 25 проекта, а в момента тече и раздаването на ваучери  пилотното издание на Ваучерна схема за предоставяне на ИКТ услуги на МСП.

В събитието участие взеха още г-жа Карина Ангелиева, зам.-министър на образованието и науката, г-н Мартин Дановски, съветник по еврофондовете на вицепремиера г-н Томислав Дончев, г-н Владимир Данаилов, изпълнителен директор и член на УС на Фонд на фондовете, проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката, както и г-жа Марияна Хамънова, изпълнителен директор на Cleantech Bulgaria и г-н Любомир Пейновски – председател на клъстер Cleantech Bulgaria и член на УС на КРИБ.

След официалната част събитието продължи с презентационна част, посветена на иновативните програми и практики в Европейския институт за иновации и технологии (ЕИТ).
Страницата е редактирана последно на: 04.12.2020
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube