Финансиране на външнотърговски сделки бе тема #8 в EXPO1

Темата за финансирането на външнотърговски сделки стана част от програмата EXPO1 към Еxport Hub Bulgaria в осмата обучителна сесия, представена от проф. д-р Виржиния Желязкова – зам.-ректор на Висшето училище по застраховане и финанси по учебната дейност и качеството, директор е на направление “Финанси и финансов мениджмънт” към Лабораторията за научно-приложни изследвания към ВУЗФ и преподавател е по международни финанси, управление на финансовия риск и други дисциплини от областта на финансите във висшето училище.

Проф. Желязкова представи подробна презентация, в която обясни на 15-те компании, част от инициативата, възможностите за финансиране на сделки от международен характер, както особеностите и рисковете в извършването на финансови операции с партньори от чужбина.

Следващата теоретична сесия ще бъде посветена на експортното застраховане, а в нея участие като лектор ще вземе Момчил Ройнев – изпълнителен директор на БАЕЗ – Българската агенция за експортно застраховане – институция, съучрезител на Export Hub Bulgaria.
Страницата е редактирана последно на: 19.02.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: