Международно изложение в областта на дигитализацията на публичния сектор Smart Country Convention, 26-28 октомври 2021 г., гр. Берлин, Германия

 

В  ИАНМСП постъпи информация от Посолството Република България във Федерална Република Германия за предстоящо изложение за продукти и решения в областта на дигитализация на публичния сектор Smart Country Convention, което ще се проведе в периода 26-28 октомври 2021 г., гр. Берлин, Германия.

Smart Country Convention/SCC/ e ново, но утвърждаващо се като водещо в Германия специализирано събитие – конгрес, workshops, изложение за продукти и решения в областта на дигитализация на публичния сектор. С пазарен дял от над 50 милиарда евро този сектор представлява един от най-бързо и динамично развиващите се и  предлага големи възможности за производители и доставчици на hardware, software, продукти, иновативни платформи и решения за развитие на устойчива дигитална градска инфраструктура, включително е-мобилност. В рамките  на три дни, с атрактивната си форма обединяваща в едно изложение, конгрес, семинари и networking-платформа, SCC успява успешно да създаде мост и да обедини в едно всички релевантни актьори от сектора: обществени институции, централни и локални администрации, бизнес, политика, научни среди, браншови организации с една единствена цел: да се даде тласък и да се очертаят перспективите в развитието на дигитализацията на публичния сектор.

Изложението се организира от Messe Berlin/Берлински панаир/ и BITCOM, /Федералната ИТ браншова организация на Германия /, под патронажа на Федералното министерство на вътрешните работи, строителството и родината, като през 2020г. заради пандемията от корона вирус то се проведе изцяло в онлайн формат, но въпреки това събра над 10000 участници, 150 лектори в над 70 сесии и повече от 10 семинара.  За всички изложители като най-голямо предимство на SCC се счита успешния модел на съчетаване на чистото изложение със специализиран конгрес и различни изяви, представяния,  панелни дискусии, workshops, и в същото време възможността за непосредствени контакт с партньори, както и с потенциални потребители на дигитални продукти и услуги от публичния сектор /общини, градове, административни структури, агенции, министерства и т.н. както на федерално ниво, така и от различните федерални провинции/.

SCC e подходяща платформа и възможност български фирми /start-up, МСП/ да представят своите продукти и решения и да установят контакти с потенциални партньори.

При нужда от допълнителна информация и при възникнали въпроси, заинтересованите лица могат да се обърнат към Служба по търговско-икономически въпроси в гр. Берлин, както следва:

СТИВ Берлин

Г-жа Анета Груйчева

Тел: +49 30 208 80 94

E-mail: a.grouytcheva@mi.government.bg; wirtschaft@botschaft-bulgarien.de

 

Приложение: Подробна презентация на Smart Country Convention
Страницата е редактирана последно на: 22.02.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: