Експортното застраховане бе тема #9 в EXPO1

 

Как се осъществява експортното застраховане и как компаниите трябва да подходят към този процес бе тема на деветата обучителна сесия от програмата EXPO1 към Еxport Hub Bulgaria.

Темата бе представена от изпълнителния директор на Българската агенция за експортно застраховане г-н Момичил Ройнев. Той изнесе подробна презентация относно възможностите за експортно застраховане – видове застраховки на плащания и банкови кредити, рисковете, които се покриват, както и полезна информация за цялостния процес в работата с експортни застрахователи, като наред с това получиха и възможността да задават своите въпроси.

Следващата теоретична сесия ще бъде посветена на транспорта и логистиката, а в нея участие като лектор ще вземе Явор Панталеев – прокурист на компанията за спедиция и логистични решения ОЙРОШПЕД и член на Съвета на директорите и председател на Управителния съвет на Национално сдружение на българските спедитори (НСБС) и съпредседател на Комитета по транспорт и логистика към Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ).
Страницата е редактирана последно на: 26.02.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: