Република Северна Македония премахва митото за 71 позиции от митническата тарифа на преработвателната промишленост

Правителството на Република Северна Македония със свое решение премахва  митническите ставки за 71 позиции от митническата тарифа за отделни суровини и материали, използвани в преработвателната промишленост. Решението влиза в сила на 01.02.2021 г. и ще бъде валидно до 31.12.2021 г. Информацията е получена в  Министерството на икономиката чрез СТИВ-Скопие.

Това решение е първата от новия пети пакет от икономически мерки, които целят да рестартират, консолидират и съживят местната икономика. Според правителството отмяната на вносни мита – тарифни ставки на определени суровини и материали за преработващата промишленост ще повлияят на увеличаването на производството, както и на конкурентоспособността и износа на местни продукти. По информация на Министерство на финансите на Република Северна Македония финансовите последици от тази мярка ще бъдат около 7,1 милиона евро.

С решението на правителството, в което са изброени отделните суровини и материали по тарифни кодове, може да се запознаете оттук
Страницата е редактирана последно на: 26.02.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: