Национално участие в международна изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа – China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2021 г., 8-11.06.2021 г., гр. Нинбо, Китай

 

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международната изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа  – China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2021, 8-11.06.2021 г., в гр. Нинбо, Китай.

 

Изложбата се организира и е под патронажа на Министерството на търговията на Китай, Общинското правителство на гр. Нинбо и Правителството на провинция Джъдзян, Китай. Изложбата на стоки и услуги от ЦИЕ се провежда традиционно всяка година и е в продължение на проведената на 26 ноември 2013 г. в гр. Букурещ, Румъния, среща на правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Организацията на проявите е заложена в приетите по време на срещата „Насоки за развитие на сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа”. Целта на изложбата е запознаване на китайските делови среди и потребители с продукцията от страните от Централна и Източна Европа, с възможностите за взаимни инвестиции, коопериране, технологично сътрудничество и търговия.

Изложбата е от общ характер, като ИАНМСП ще организира за осми пореден път Българско национално участие.

През 2020 г. участие в онлайн изложба взеха 23 български предприятия от сектори козметика, парфюмерия и етерични масла, ХВП, винарство и лозарство, които получиха достъп до информационната система и представиха своите продукти, като участваха в конференции, дискусии и двустранни срещи.

Поради продължаващата обстановка в Китай и Света относно пандемията с COVID-19, изданието през 2021 г. на Международната изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа – China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo ще се проведе на този етап хибридно:

  • през онлайн платформата на изложбата, ако фирмите не участват физически, чрез която ще имат възможност за презентация на своите продукти и услуги, както и възможност за електронно договаряне относно коопериране и сделки с потенциални партньори.
  • на български национален щанд, на който желаещите да участват фирми могат да изпратят свои мостри като бъдат представлявани по време на изложбата от китайските им контрагенти. Разходите за транспортиране на мострите, както и заплащането на китайските представители е изцяло за сметка на фирмите.

 

Физическо участие на представители от страните на фирмите за сега не се предвижда поради ограниченията въведени от НР Китай относно COVID-19.

ИАНМСП ще одобри българските фирми в хибридното издание на изложбата, както и ще ги регистрира за участие в China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2021.

 

С потенциал за износ и широко присъствие на китайския пазар са стоки, които са традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия като: български вина и храни, мляко и млечни продукти, козметични продукти и етерични масла, розово масло, продукти на химическата промишленост и др.

Перспективни области са електрониката и електротехниката, информационните технологии и научно – изследователската и развойната дейност, машиностроенето, автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, фармацевтиката, текстилната промишленост и др. На изложбата участие не могат да вземат производители на картофи, пшеница и месо и др.

Кандидатстването и одобрението за участие на Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа – China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2021, 8-11.06.2021 г., гр. Нинбо, Китай се извършва чрез подаване на

 

Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието или изрично упълномощено от него лице с представено копие на нотариално заверено пълномощно и подпечатана с печата на предприятието.

 

При интерес за участие в изложбата на стоки и ускуги от страните от Централна и Източна Европа China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2021   , най-късно до 31.03.2021 г., (сряда) предприятието може да подаде заявка в деловодството на ИАНМСП, ул. „Леге” 2-4, 1000 София, по куриер или с електронен подпис на управителя на официалния електронен адрес на Агенцията: office@sme.government.bg

Заявка, подадена в деловодството на ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване нe се разглежда. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

 

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „МИК”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg и г-жа Магдалена Маджурова, старши експерт в отдел „МИК”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7970, e-mail: m.madzhurova@sme.government.bg.

 

Приложение: съгласно текста.
Страницата е редактирана последно на: 31.03.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube