ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА СРЕЩА по проект „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП)“

На 31 март 2021 година от 10:30 часа във връзка с епидемиологичната обстановка в страната Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира онлайн публична среща (пресконференция), на която ще представи стартиралия проект Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии (ИКТ услуги) на микро, малки и средни предприятия (МСП) по процедура BG16RFOP002-2.015 – Подкрепа за растеж на малките и средни предприятия (МСП) по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Основните цели на ваучерната схема са улесняване достъпа на МСП до цифрово ноу-хау и технологии чрез предоставяне на стимули за свързване с доставчици на услуги в областта на ИКТ посредством ваучерната схема, осигуряване на бърза и ефективна подкрепа на МСП за реализиране на дейности, пряко насочени към преодоляване на последствията от COVID-19 и подкрепа за въвеждането на цифрови технологии, които улесняват работата на МСП в условията на COVID-19.

С настоящото имаме удоволствието да Ви поканим да присъствате на събитието, след което ще бъде проведен уебинар на тема „Изпълнение на дейности и представяне на технически и финансов отчет и искане за плащане от доставчици на ИКТ услуги“. По време на събитието ще бъдат представените целите, както и реализираните до момента дейности.

Договорът за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.015-0002–C01, е в рамките на приоритетна ос 2: Предприемачество и капацитет за растеж на МСП, по инвестиционен приоритет 2.2. Капацитет за растеж на МСП, на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Бюджет: Безвъзмездна финансова помощ – 9 775 672.98 лв.

Връзка за достъп до събитието: https://event.webinarjam.com/go/live/78/4vmgmh78hksws6
Страницата е редактирана последно на: 31.03.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube