Дигитални зелени седмици на ЕКОМОНДО

Виртуалните дигитални зелени седмици, разработени от ЕКОМОНДО, предлагат богата програма от събития и В2В срещи, които ще подпомогнат фирмите при създаване на бизнес партьорства в сложната икономическа обстановка, породена от световната пандемия и ще ги запознаят с новите сценарии за екологичен преход. Участниците във виртуалните срещи ще получат информация за предстоящото изложение, което ще се проведе физически на 26-29 октомври 2021 г. в Изложбения център на гр. Римини, Италия.

ЕКОМОНДО (https://en.ecomondo.com/) е иновативен формат, който обединява всички сектори на кръговата икономика на една единствена платформа: от възстановяването на материали и енергия до устойчиво развитие. Подпомага компаниите да станат лидери в иновациите, насърчавайки развитието на иновативна и устойчива предприемаческа екосистема и създаване на мрежи.

Календар на виртуалните срещи:

27-29 април 2021 г.

Устойчив град и нисковъглеродна икономика – основните теми са: зелени опаковки, зелени иновации, саниране, инструменти за зелено финансиране, интелигентни градове от енергийна гледна точка: кръгови градове, местен обществен транспорт и градска зелена инфраструктура, безопасност, осветление, цифровизация, мониторинг, 5G, комунални услуги.

18-20 май 2021 г.

Синя икономика и е-мобилност – основните теми са: екодизайн, пластмасово-текстилни вериги за стойност, биоенергия, зелени пристанища, морски отпадъци, хидрогеоложка нестабилност и повторно залесяване, екологичен транспорт и логистика. При електронната мобилност – инфраструктура за презареждане, автомобилен парк и автомобили, търговски превозни средства и др.

8-10 юни 2021 г.

Климатични промени и опазване на околната среда – основните теми са фокусирани върху Световния ден на околната среда, ще се проведе виртуалното издание Ecomondo Brazil с поредица от събития, насочени към бразилския пазар и защитата на почвата, биоразнообразие и регенериране на изоставени зони. Ще се отбележи и Световния ден на вятъра с акцент върху енергийни общности и фотоволтаична енергия.

21 -23 септември 2021 г.

Път от ново поколение за ЕС към предстоящото издание на живо на Екомондо и Кей Енерджи през октомври 2021 г.

Фирмите, които проявяват интерес към темата и виртуалните срещи, могат да получат допълнителна информация и да се регистират на следния линк: https://en.ecomondo.com/ecomondo/digital-green-weeks/about.
Страницата е редактирана последно на: 30.03.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: