Представяне на възможностите на платформа CONNECTS

Търговската камара на Брюксел и Обединението на брюкселските предприятия за търговия и индустрия  организират онлайн семинар на 1 април 2021 г. за възможностите на платформата CONNECTS. Тази бизнес платформа предоставя безопасна B2B среда и достъп до потенциални клиенти, доставчици и бизнес общности. По време на срещата ще бъде представен моделът на функциониране на платформата, нейните способности, както и възможността за нейното използване.

Можете да се регистрирате на следния линк: https://agenda.beci.be/build-your-international-network-with-connects
Страницата е редактирана последно на: 30.03.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: