Търговска мисия в Турция

Министерство на търговията на Република Турция и съюзите на износителите организират участието на чуждестранни купувачи в търговски мисии в Република Турция. Целта на тези мисии е да свържат чуждестранните купувачи с турските производители и износители и по този начин да съдействат за развитието на двустранната търговия. В тази връзка по един представител на българските фирми-вносителки от съответния бранш е поканен за участие в следните търговски мисии:

Изложение за мебели: MODEKO  http://modekofair.com/en, гр. Измир, от 06-10 април 2021 г. , срок за кандидатстване: 30 март 2021 г.

Разходите по настаняване, включително и закуската, на одобрените за участие български фирми се поемат от Министерство на търговията на Република Турция. Програмата, предвидена за представителите на фирмите-участнички, включва брифинг, двустранни срещи, посещение на изложението и на производствени бази.

Фирмите, които проявяват интерес за участие, трябва да попълнят приложената регистрационна форма,  и да я изпратят на електронната поща на Търговската секция.

В условията на COVID -19 участниците са длъжни  да спазват всички заложени в програмата противоепидемични мерки, които се прилагат в момента в Турция, както и мерките като тест, карантина, изолация и пр., които ще се прилагат при необходимост.

При евентуално влошаване на здравословното състояние е необходимо незабавно да се уведомява търговската секция.

 
Страницата е редактирана последно на: 30.03.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: