Покана за участие на МСП и технологични доставчици в проект DIH²

По информация получена от София Тех Парк, партньор и бенефициент в проект

DIH², Ви информираме, че на 01.04.2021 се открива Втората покана за кандидатстване чрез платформа Fundingbox в проект DIH².

Project Acronym: DIH² (http://www.dih-squared.eu)

Наименование на проекта: A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production

Дата на публикуване: 01 Април 2021, 00:00 (CEST)

Краен срок на кандидатстване за първия етап: 30 Юни 2021, 17:00 (CEST)

Максимална БФП: до EUR 248,000

Работен език: английски език

Процесът на финансиране по Отворената покана е на два етапа и е отворен за производствени малки и средни предприятия (МСП), малко по-големи компании и доставчици на технологии.

Бенефициентите ще получат финансова подкрепа, обучение и други технически и бизнес услуги за осигуряване на бърза комерсиализация на техните решения.

Целта на DIH² е да изгради устойчива общоевропейска мрежа, която да улесни обмена на знания и технологии между цифровите иновационни центрове по отношение на роботиката. DIH ще създаде възможности за усвояването на най-новите технологии в областта на роботизираните решения в рамките на Европейския съюз. По време на програмата ще бъдат избрани 26 консорциума, които ще провеждат експерименти в програмата за трансфер на технологии (TTE).

 

Документите за кандидастване по втората покана за 2nd Open Call for Technology Transfer Experiments по проект “DIH² – A Pan‐European Network of Robotics DIHs for Agile Production” са качени на този линк: https://dih-squared-2nd-oc.fundingbox.com/.

Подробна информация за проекта и друга полезна информация може да изтеглите оттук.

За допълнителна информация и разяснения може да се обръщате към г-н Михаил Илиев, Е-маил: m.iliev@sofiatech.bg
Страницата е редактирана последно на: 02.04.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: