ELIIT – Втора покана за представяне на предложения

Проектът за иновации и технологии в леката промишленост (проект ELIIT) се стреми да подкрепи малките и средните предприятия от сектор текстил (облекло, кожени изделия и обувки).

Програмата ELIIT ще подбере 25 малки и средни предприятия за партньори, които ще подпомогне при трансфера на иновации и технологии, а също така и с навлизането на иновативни решения на пазара.

Финансово, тези партньорства ще бъдат подкрепени общо със 70 000 евро. Средствата ще бъдат вложени в програма за обучение и мрежови дейности за подобряване на производителността, подобряване стойността и ефективността на ресурсите.

Крайният срок за представяне на предложения е 14 април 2021 г.

Информация относно кандидатстването можете да намерите на следния линк:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eliit/apply_en
Страницата е редактирана последно на: 09.04.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: