ИАНМСП и БАН представят: Наука за бизнес

 

Едно от най-дългоочакваните бизнес събития – „Наука за бизнес“, организирано от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската академия на науките (БАН), се проведе изцяло онлайн на живо от виртуално студио и представи най-интересните разработки на Академията, готови да се превърнат в успешен бизнес.

Събитието се организира с подкрепата на Enterprise Europe Network – България.

Презентации:

Представяне на успешни проекти, осъществени в сътрудничество между научните звена на БАН и фирми:

• Приложение на биотехнологиите в козметиката: г-жа Петя Татарска, изпълнителен директор, Инова БМ ООД

• Технология на успеха в сътрудничеството между бизнес и наука. Приложение на езиковите технологии в телевизията: г-н Христо Тучев, управител на фирма H-Tech

Технологии/продукти от научните звена на БАН, реализирани от фирми:

• Водоразтворима форма на прополис – успешен трансфер на технология: проф. Петър Петров, Институт по полимери

• Научно обезпечаване на оловни батерии от ново поколение за приложение в телекомуникациите и енергетиката

• Експертни решения при проектиране и управление на батерийни станции от оловни батерии д-р Борис Широв, Институт по електрохимия и енергийни системи

Представяне на научно-приложни технологии / разработки / проекти на изследователи от БАН:

• Технология за оптимизация на индустриални задачи: проф. Даниела Борисова, Институт по информационни и комуникационни технологии

• Роботизирана модулна транспортна система с меканум колела: доц. Найден Шиваров, Институт по информационни и комуникационни технологии

• Мрежа от микроконтролери за умни сгради и фабрики: д-р Светозар Илчев, Институт по информационни и комуникационни технологии

• Иновативна технология (метал-хидрид въздух батерия) за съхранение на енергия от ВЕИ: д-р Борислав Абрашев, Институт по електрохимия и енергийни системи

• Прототип на ваксина за COVID 19: проф. Пенка Петрова, Институт по микробиология

• Разработка на PCR китове за детекция на патогени: проф. Ива Угринова, Институт по молекулярна биология

• Преносимо устройство за сухо обеззаразяване на въздуха от вируси и бактерии: г-н Наско Електронов, Централната лаборатория по приложна физика

• Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед)  • Иновативни средства за комплексно лечение на рани проф. Павлина Долашка, Институт по органична химия с Център по фитохимия

• Нова композиционна биокерамика за целите на ендопротезирането: проф. Димитър Теодосиев, Институт за космически изследвания и технологии

• Метод за криоконсервация на жива материя: доц. Карекин Eсмерян, Институт по физика на твърдото тяло

• Екологична батерия магнезий-въздух, използваща солена вода за електролит: д-р Илиян Попов, Институт по електрохимия и енергийни системи

• Система за получаване и компресиране на водород без механично движещи се части: д-р Галин Борисов, Институт по електрохимия и енергийни системи

• Микробно получаване на фруктоза и висококонцентрирани фруктозни сиропи: проф. Калоян Петров, Институт по инженерна химия

• Средство за растителна защита за лозарството: доц. Мария Спасова, Институт по полимери

• Технология за получаване на въглеродни адсорбенти, въглен-катализатори, материали за съхранение на водород и др.: проф. Люцкан Люцканов, Институт по инженерна химия
Страницата е редактирана последно на: 22.11.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube