ИАНМСП не издава сертификати за качество и няма правомощия да одобрява продукти на производители

Във връзка с постъпилите въпроси от медии относно маски, изпратени в Германия, бихме искали да уточним, че Изпълнителната агенция за насърчаване на малките  и средните предприятия /ИАНМСП/ не издава сертификати за качество и няма правомощия да одобрява продукти на производители.

ИАНМСП е институция, насърчаваща двустранната търговия, интернационализацията на българските предприятия и технологично-иновативното развитие на родните МСП, като наред с това предоставя редица безплатни услуги и застава зад инициативи, повишаващи компетенциите на малкия и среден бизнес с цел развитие на неговата конкурентоспособност.

По време на извънредното положение в страната ИАНМСП като институция в пряк и постоянен контакт с родните производители и браншови организации подпомагаше активно Оперативния логистичен щаб, като събираше и предоставяше контактни данни на производители и търговци на лични предпазни средства и дезинфектанти.
Страницата е редактирана последно на: 21.05.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: