Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.10.2020 г. – 28.06.2022 г.

Индикативна програма за организиране на търговски мисии в чужбина по дейност 1 „Организиране на търговски мисии в чужбина“ за периода 01.10.2020 г. – 28.06.2022 г., утвърдена на 18.05.2021 г.
Страницата е редактирана последно на: 26.05.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: