ИАНМСП бе съорганизатор на откриващата конференция по проект GoDanuBio Изграждащи екосистеми за цел насърчаване и ревитализация на селско-градското сътрудничество чрез управление на Дунавската кръгова биоикономика

 

ИАНМСП бе съорганизатор на  откриващата конференция “Изграждащи екосистеми за цел насърчаване и ревитализация на селско-градското сътрудничество чрез управление на Дунавската кръгова биоикономика“, която се проведе в периода 20-21 май 2021 г., на проекта GoDanuBio – който е посветен на насърчаването на съживяването на сътрудничеството между селските и градските райони чрез управление на Дунавската кръгова биоикономика.

 

Събитието  бе открито от  г-н Владимир Минев, директор на дирекция “Интернационализация на малките и средните предприятия” на ИАНМСП, и арх. Любомир Станиславов, изпълнителен директор на Българска работодателска асоциация Иновативни технологии (БРАИТ), а модератор бе г-жа Мина Нешева, представител на БРАИТ.

 

В рамките на два дни близо 80 участника имаха възможност да чуят лекции и да обсъдт редица теми, свързани с биоикономиката и възможностите на Дунавския макрорегион, като  Зелената сделка на ЕС и перспективите му за Дунавския макрорегион; Биоикономизация, политически рамки, политически рамки, биоикономизацията и управлението на участието с експерти от България, Унгария, Чехия и и Германия в ламките на специално панели и интерактивни сесии – на живо в сградата на София Тех Парк и онлайн.

 

 

Дунавската международна програма „Екосистеми за насърчаване на сътрудничеството в селските и градските райони в Дунавския регион чрез управление на кръговата биоикономика“ – GoDanuBio, която се изпълнява от широк консорциум от публични и частни организации от 10 държави от Дунавския макрорегион – Австрия, България, Чехия, Германия, Хърватска, Унгария, Румъния, Словения, Словакия и Сърбия.

 

Близо 70% от участниците в проекта са клъстери, клъстерни асоциации и / или организации за подкрепа на бизнеса, чиято цел е да спомогне за значителната трансформация на Дунавските региони във всяка една от страните, които са изправени пред предизвикателствата на демографските промени, свързани с изселването на младите хора от селските райони, подтикнати от по-добрите възможности за работа в големите градове, което от своя страна води до застаряващо и все по-неквалифицирано население в провинцията.

 

Чрез GoDanuBio Дунавските региони могат да направят значителна трансформация, като бъдат изградени краткосрочни и дългосрочни стратегии за повишаване на привлекателността на селските райони като ключ към тяхното съживяване, създавайки условия за просперитет на младите специалисти.

 

В рамките на проекта циркулярната биоикономика ще се използва като инструмент за насърчаване на регионалното развитие, като се насърчи използването на биологични ресурси и процеси за разработване на нови продукти и услуги в селските райони, като катализира интердисциплинарното сътрудничество между производствените сектори за активно справяне с демографските промени. В този смисъл GoDanuBio ще работи активно върху управлението, обмена на знания и разгръщане на потенциала на производствените вериги на биопродукти, което да доведе до икономическо развитие на селските райони.

 

 
Страницата е редактирана последно на: 03.06.2021Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: