Международна конференция Нови възможности за българския бизнес след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз, 01.07.2021 г., гр. София

На 1 юли 2021 г., в гр. София, хотел “Хаят”, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Британско-българската бизнес асоциация (БББА) организара присъствено Международна конференция „Нови възможности за българския бизнес след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз“ с двустранни бизнес срещи.

Събитието е насочено към всички малки и средни предприятия, които търгуват с Великобритания или имат интерес към този пазар след Брекзит. Основните цели, които си поставят организаторите е да запознаят българските предприемачи с ефекта върху бизнеса и търговията след напускането на Общността от страна на Обединеното кралство, като ще бъде предоставена важна и полезна информация за възможностите за делово сътрудничество с британски фирми и как да се адаптират и позиционират успешно в новите условия заинтересованите български фирми.

Програмата на конференцията предвижда да бъдат разгледани теми, свързани с новите митнически правила и процедури във Великобритания, промените в данъчната система, новите правила за свободно движение на стоки и хора и др. Български компании, които продължават успешно да търгуват и след Брекзит ще споделят своя опит с участниците, а членове на Британско-българската бизнес асоциация ще запознаят аудиторията с механизмите за подпомагане на малките и средните предприятия, които прилагат за развитие на техния бизнес на британския пазар. На събитието ще участват и британски фирми, които търсят бизнес партньорства в България.

При проявен интерес следва да се попълни и изпрати приложената регистрационна форма в срок до 23 юни 2021 г. на e-mail s.zapryanova@sme.government.bg или dn.ivanova@sme.government.bg. Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Даяна Иванова, тел. 02/940 7983.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

 

Приложения:
Страницата е редактирана последно на: 27.10.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube