Creative Economy For Sustainable Development: Let`s Connect!

Име на проявата: Creative Economy For Sustainable Development: Let`s Connect!
Място на провеждане: онлайн
Период на провеждане: 9-11 юли 2021 г.
Приложения: ·        Информация за виртуалното изложение

·        Технически изисквания за участие във виртуалното изложение
Страницата е редактирана последно на: 23.06.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: