ИАНМСП стартира дейности по проект Go International в партньорство с Германо-гръцката търговска и индустриална камара и Гръцко-италианската търговска камара

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е водещ партньор по проект Go International (GoInt), който се изпълнява по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG „Гърция-България“ 2014-2020, в партньорство с Германо-Гръцката търговска и индустриална камара и с Гръцко-Италианската търговска камара.

Проект GoInt стартира своите дейности след подписване на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № B6.3а.06 между ИАНМСП, в качеството й на водещ бенефициент, и Министерство на развитието и инвестициите, Република Гърция (Управляващ орган по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG „Гърция-България“ 2014-2020), с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие към Европейския съюз.

На този етап от проекта се очаква сключването на договор за национално финансиране по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG „Гърция-България“ 2014-2020 с Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Република България.

Основните дейности, които ще се изпълняват по проект GoInt са свързани с организацията и провеждането на информационни дни, обучения, търговски мисии, участие на щанд, в рамките на международен панаир/изложба, както и изготвяне и влизане в експлоатация на информационна електронна платформа (софтуерен продукт).

Основната цел на проекта е за насърчаване на българските и гръцките малки и средни предприятия (МСП) от хранително-вкусовата промишленост, чрез предоставяне на интерактивен инструмент/платформа, обучения за увеличаване на предприемаческите успехи и продажбите, налагане на чуждестранни пазари, подпомагане за осъществяване на проучвателната дейност на нови пазари и представяне на продукцията в рамките на световни панаири/изложения.
Страницата е редактирана последно на: 03.09.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bg
evroto.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube