Първата партньорска среща по проект Go International

На 15 юли 2021 г. от 10 часа през платформата ZOOM platform се проведе първата среща (Kick off meeting) между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в качеството й на водещ партньор по проект Go International (GoInt), и партньорите по проект, Германо-Гръцката търговска и индустриална камара и Гръцко-Италианската търговска камара.

В срещата взе участие г-жа Женя Динкова от страна на Управляващия орган по програма за трансгранично сътрудничество INTERREG „Гърция-България“ 2014-2020, със седалище в град Солун.

По време на работната среща бяха отправени приветствия от страна на водещия партньор (ИАНМСП) и Управляващия орган, с което официално се постави началото на изпълнението на проекта. Бяха обсъдени всички заложени по проекта работни пакети и се разпределиха и  затвърдиха ролите на всеки от партньорите, както и на експертите отговорни за изпълнение на дейностите по проекта GoInt.

Бяха представени предизвикателствата и възможностите за всяка от страните по проекта. Беше обсъдено създаването на общ управленски екип (CMT), който ще проследява изпълнението на проекта и извършването на отчетната дейност по него.
Страницата е редактирана последно на: 19.07.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube