Италианска компания търси да наеме фирми, специализирани в полагането и монтажа на оптични кабели

От CONFINDUSTRIA BULGARIA е получена информация, че италианска компания е в процес на търсене да наеме фирми специализирани в полагането и монтажа на оптични кабели за изпълнение на поръчки в Италия. Проектите, по които ще работят фирмите, са в следните италински региони – Lombardy, Sardinia, Apulia, Veneto, Friuli Venezia Giulia. Основните дейности, които ще се извършват са полагане и извличане на оптични кабели/мини кабели (подземни и въздушни); сплайване, терминиране и изпитване на оптични кабели/мини кабели; премахване на пътна настилка, изкоп и насипване (изкоп, микрокоп, хоризонтален сондаж и др.); монтаж на мрежови инфраструктури (тръби, тръбопроводи, шахти, основи и др.).

При интерес, фирмите могат да изпратят контактите си на e-mail:  segreteria@confindustriabulgaria.bg, откъдето ще ги свържат с италианската фирма-поръчител на дейностите.

Запитване и профил на фирмите
Страницата е редактирана последно на: 02.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube