Правила за участие в търговски мисии в чужбина

Утвърдени правила за участие в търговски мисии в чужбина, организирани от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Приложения:

  1. Заявка за участие на български МСП в търговски мисии (образец – Приложение №1);
  2. Декларация за получените минимални помощи за предходните две данъчни години и за текущата данъчна година (образец – Приложение №2);
  3. Декларация за получените държавни помощи и за не финансиране от други източници (образец – Приложение №3);
  4. Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (по образец – Приложение №4) и Указания за попълване на декларацията (по образец – Приложение №4.1) Когато предприятието е свързано и/или предприятие партньор, към декларацията се представя и справка (образец – Приложение №5) за обобщените параметри на предприятието. Справката следва да съдържа информация за всяко от свързаните предприятия и/или предприятие партньор;
  5. Анкетна карта за участие на български МСП в търговски мисии, организирани от ИАНМСП (по образец – Приложение №6);
  6. Информационна карта 6 месеца след приключване на търговската мисия (по образец – Приложение №7);
  7. Правила за поведение при участие на представители на български предприятия в търговски мисии, организирани от ИАНМСП (Приложение №8);
  8. Договор за участие (образец – Приложение №9);
  9. Условия за допустимост (образец – Приложение №10);
  10. Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) №2016/679 от 27 април 2016 г. за обработването на лични данни в рамките на ИАНМСП (GDPR) (образец – Приложение №11).Страницата е редактирана последно на: 22.06.2022
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube