Въпрос: 3 „Прегледах подробно информацията на вашия уебсайт, както и допълнителните видео-материали показващи основите стъпки за кандидатстване и искам първо да Ви поздравя за високото качеството на информационните материали, както и за лесния достъп до всички необходими документи. В тази връзка имам един допълнителен въпрос. Във всички публикувани документи е посочено, че крайният срок за подаване на кандидатурите е 17:30ч на 10.09.2021г, но никъде не можах да открия останалите срокове свързани с оценяването на кандидат-проектите и започване на финансирането. Много бих била благодарна да споделите тази информация, за да мога да включа реални срокове за започване на проучването, които да съвпадат с календара на програмата.” с Вх. №46-00-213/17.08.2021 г.

Отговор:

В отговор на Вашия въпрос Ви уведомяваме, че с оглед осигуряване на прозрачност в процеса на оценка и класиране на постъпилите проектни предложения, е предвидена процедура по извършването на редица действия по прегледа и оценката им, подробно разписани в чл. 39, чл. 40 и чл. 41 от Правилата за управление на средствата на Националния иновационен фонд /ПУСНИФ-2020/.

Практиката до момента показва, че успешно бихте могли да заложите срокове за изпълнение на проекта, като посочите стартирането на етапите на изпълнение на проекта с начална дата, датата на подписване на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като това ориентировъчно ще бъде края на месец ноември или началото на месец декември 2021 г. (в случай че проектното предложение е класирано за финансиране).“
Страницата е редактирана последно на: 24.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube