Въпрос 4: Допустимо ли е кандидатстване с проект за иновативен продукт, който вече има регистриран патент?

Отговор:

 

Съгласно чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от ПУСНИФ – 2020 г., Фондът насърчава разработването на иновации по научноизследователски и развойни проекти, като финансира иновации, които не достигат до пазара, като за целите му „иновацията“ е нов продукт, услуга или технология или значително подобрен продукт, услуга или технология, които биха създали пазарни предимства и повишили конкурентоспособността на предприятията.

Съгласно чл. 19, ал. 5 от ПУСНИФ 2020 г. „НИФ не финансира проекти, за които помощта няма стимулиращ ефект. Помощта, отпускана за реализацията на научноизследователски и развоен проект, няма стимулиращ ефект, ако работата или дейност по проекта са започнали преди подаване на заявлението за участие.“
Страницата е редактирана последно на: 24.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube