Въпрос 5: „В т. 13 на раздел А „Критерий за оценка на административно съответствие и допустимост от Правилник за оценка на проектни предложения е посочено, че Удостоверение от Националния статистически институт /НСИ/ относно код на основната икономическа дейност на кандидата/партньора –предприятие /въз основа на данни за 2019 г./ в PDF формат. Годината, за която трябва да се представи съответното удостоверение правилна ли е или трябва да се представят данни за последната финансова година, която е 2020 г.?“

Отговор:

 

В посочения текст е допусната техническа грешка с неправилно изписана цифра, поради което следва да се чете вместо „2019“,  „2020“, или годината, за която се изисква представяне на удостоверение за код на икономическа дейност, издадено по надлежния ред от НСИ е последната приключила финансова година, а именно – 2020 г.
Страницата е редактирана последно на: 24.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube