Въпрос 6: „Може ли едно предприятие да е кандидат с проект и в същото време да е партньор в друг проект? Става въпрос за коренно различни разработки“

Отговор:

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 37, ал. 2 от ПУСНИФ-2020 г. „До приключване на приема по конкурсната сесия всеки кандидат може да подаде само едно проектно предложение. В случай на подаване на повече от едно проектно предложение от кандидат, на оценка ще подлежи само това, което е постъпило първо“.

Предвид горното, съгласно ПУСНИФ 2020 г. няма посочено ограничение за МСП да участват в качеството им на координатори или партньори в различни проекти.
Страницата е редактирана последно на: 24.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube