Въпрос 8: 1. Допустимо ли е подаването на проект от МСП, със статут на научна организация в партньорство с университет? 2. Може ли един координатор на проект да участва като партньор в друг проект в една и съща конкурсна сесия на НИФ?

Отговор:

  1. Съгласно чл.17 ал. 1 от ПУСНИФ 2020 – Допустим кандидат за финансиране по конкурсна сесия на НИФ  е предприятие – регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз.

Съгласно чл. 17, ал 2 –  Допустим партньор за изпълнение на проект по схемата може да бъде предприятие, търговец по смисъла на Търговския закон или еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейския съюз и/или организация за научни изследвания и разпространение на знания от държава-членка на Европейския съюз. Организацията за научни изследвания и разпространение на знания следва да има статут на юридическо лице.

 

  1. В ПУСНИФ 2020 г. няма посочено ограничение за МСП да участват в качеството им на координатори и партньори в различни проекти.

В тази връзка Ви информираме, че е допустимо координатор в проект да участва като партньор в друг проект в една и съща конкурсна сесия.
Страницата е редактирана последно на: 24.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube