Въпрос 14: „Във връзка с 12-та сесия на НИФ бих искала да попитам дали е възможно да направите редакция на PDF файла /приложение 2/,за да бъде възможно в полетата за попълване да се поставят /paste/ insert/ таблици и/или да се добавят изображения? Наличието на таблици в предложението дава повече яснота на проектната идея, а при така създадения PDF не е възможно да се добавят.“

Отговор:

Не е възможно да се правят каквито и да е било корекции и/или редакции във вече създадените файлове. Няма пречка обаче, да представите и приложите в отделен файл, озаглавен „Допълнение към Приложение 2“ всички допълнителни материали, независимо от вида им – снимки, таблици и други.
Страницата е редактирана последно на: 31.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube