Въпрос 15: „Уважаеми експерти, моля за отговор на следния въпрос по 12-та конкурсна сесия на НИФ: Допустим кандидат ли е компания, която няма банкова сметка в българска банка, поради законови ограничения и собственост на капитала от чуждестранна компания?“

Отговор:

В условията за допустимост на кандидатите и проектите, съгласно чл. 17 – 21 от ПУСНИФ 2020, не е заложено конкретно изискване за наличие на банкова сметка.

Но доколкото чл. 69 ал. 2 от ПУСНИФ 2020 залага изискване за откриване на обособена/ специална банкова сметка, а именно „Плащанията на БФП за етапи, които приключват в календарната година на подписване на договора с Агенцията за изпълнение на проекта, се извършват посредством банков превод от бюджетна сметка на Агенцията към сметка на бенефициера /координатора/ в посочената от него търговска банка, след приключване на етапа и извършване на технически и финансов мониторинг.“, то кандидатът следва да може да изпълни условието.
Страницата е редактирана последно на: 31.08.2021
Matchmaking b2b connect

BG Industry Map
SME Webinars
NIF
Exporthub.bg
opic.bg
bulgariancp.bgСигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни:

facebook linkedin youtube