Въпрос 18: „Във връзка с установяване на финансовия капацитет на кандидата съгласно т. 6 от Раздел В от Правилника за оценка на проектни предложения („Допустимост на проектните дейности и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“), възможно ли е когато съотношението между разходите по проекта и резултатите от последната приключила финансова година е по-голямо от „1“ (т. 6.2.2), да се приложи официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка? Достатъчно ли е координаторът на проекта да удостовери с документ от обслужващата го банка, че по разплащателната и депозитната си сметка има наличност на средства минимум 100% от разходите по проекта (заявеното финансиране по НИФ плюс разходите, които поема), за да удовлетвори изискванията за финансов капацитет, при условие, че отговаря на останалите изисквания на оценката?” с вх.№ 94-00-266 от 27.08.2021 г.

Изпращане на връзка към 'Въпрос 18: „Във връзка с установяване на финансовия капацитет на кандидата съгласно т. 6 от Раздел В от Правилника за оценка на проектни предложения („Допустимост на проектните дейности и оценка на капацитета на кандидата и партньора/ите при съвместни проекти“), възможно ли е когато съотношението между разходите по проекта и резултатите от последната приключила финансова година е по-голямо от „1“ (т. 6.2.2), да се приложи официално удостоверение за разполагаемост на средствата от обслужващата банка? Достатъчно ли е координаторът на проекта да удостовери с документ от обслужващата го банка, че по разплащателната и депозитната си сметка има наличност на средства минимум 100% от разходите по проекта (заявеното финансиране по НИФ плюс разходите, които поема), за да удовлетвори изискванията за финансов капацитет, при условие, че отговаря на останалите изисквания на оценката?” с вх.№ 94-00-266 от 27.08.2021 г.'

* Required Field

Separate multiple entries with a comma. Maximum 5 entries.


E-Mail Image Verification

Loading ... Loading ...

Страницата е редактирана последно на: 01.09.2021

Сигнали за корупция и конфликт на интереси


Следвайте ни: